ثبت نام کمیته داوری

  • برای شرکت در داوری مقالات حدالقل مدرک مورد نیاز دکتری می‌باشد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    لطفا عکس 3X4 پرسنلی خود را از این قسمت آپلود کنید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, docx.
  • فایل ها را به اینجا بکشید