استفاده از این قالب برای ارائه پوستر الزامی می‌باشد.

قالب ارائه شفاهی دلخواه می باشد، در صورت تمایل می توانید از قالب تهیه شده استفاده نمایید.