توسعه پایدار یکی از مفاهیمی است که علی رغم اهمیت و ارتباط فراوان آن با جنبه های مختلف زندگی بشر کمتر از آنچه انتظار می رود مورد توجه عموم قرار گرفته است.در سال های اخیر تاثیرات زیان باری که فعالیت های انسان بر کره زمین و محیط زیست گذاشته است موجب شد که پژوهشگران و دانشمندان زیادی به امر توسعه پایدار توجه ویژه ای داشته باشند.واضح است که  رسیدن به اهداف توسعه پایدار در گرو حرکت اجتماعی مردم می باشد لذا توجه عموم مردم کشور و همچنین اشاعه مفهوم توسعه پایدار بین جوانان و هم چنین نسل تحصیل کرده و فرهیخته جامعه موجب تسریع در رسیدن به این اهداف خواهد شد.

دفتر توسعه پایدار و فناوری های پاک دانشگاه علم و صنعت ایران با برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در راستای رسیدن به این اهداف اقداماتی به عمل آورده است.دومین کنفرانس توسعه پایدار در سیستم های آب،انرژی و محیط زیست نیز در راستای رسیدن به اهداف ذکر شده اقدام به برگزاری مسابقه دانشجویی ضمن برگزاری کنفراس نموده است.

نحوه ی برگزاری این مسابقه به صورت طرح سوالات تستی در حوزه های مرتبط با توسعه پایدار اعم از صنعتی،اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی می باشد.

لازم به ذکر است شرکت در این مسابقه فقط برای شرکت کنندگان در کنفرانس مقدور خواهد بود.

افراد منتخب در این مسابقه بلافاصله پس از جواب گویی به سوالات در مراسم اختتامیه کنفرانس اعلام خواهند شد و به سه نفر برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

توجه داشته باشید که در صورت عدم حضور، نفرات بعدی به عنوان برنده اعلام خواهند شد.