از آنجاییکه، دانش به عنوان منبعی راهبردی و حتی برتر از منابع طبیعی و اقتصادی قلمداد می‌شود، و نیز با توجه به توانایی دانشگاه در تولید فکر، دانش و راهکارهای جدید می‏توان با استفاده از آن برای بهینه‎سازی صنعت اقدام نمود. لذا بر آن شدیم فرصتی برای اساتید و دانشجویان در صنعت فراهم کنیم تا بتوانند بر مشکلات صنعت اشراف پیدا کنند تا با شناخت وارد کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در این حوزه شوند. هدف از برگزاری نشست‎های صنعتی ایجاد ارتباط هرچه بیشتر بین صنعت و دانشگاه است. در این نشست‎ها نمایندگان محترم صنایع می‎توانند مشکلات و چالش‎های موجود در صنعت و نیز اقدامات انجام شده برای رفع آن‏ها را مطرح کرده با پرسش و پاسخ در خصوص هریک از مشکلات و بررسی راه‏حل‏های پیشنهادی توسط حاضرین سبب ایجاد تحرک در افکار، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‎ای بهتر به صنعت می‎شود.